Zakładanie Firmy

OpenDoc.pl - logo

Zakładanie Firmy

Sam „genialny pomysł” nie wystarczy do tego by założyć firmę. Wszystkie „za” i „przeciw” zostały rozpatrzone. Co w takim wypadku należy zrobić? Gdzie się udać? Od czego zacząć? Więc po kolei....

Pierwszy Krok - Zgłoszenie działalności

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest zgłoszenie działalności w ewidencji działalności gospodarczej lub rejestrze przedsiębiorców – prowadzonych przez Urząd Miasta lub Gminy.

Powyższą czynność reguluje ustawa z dnia 4 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Do zgłoszenia przygotuj sobie listę PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności– możesz podać więcej nr PKD – na przyszłość, gdyż późniejsza zmiana we wpisie – kosztuje 50 zł.

Aby wyszukać nr PKD kliknij w następujący odnośnik lista aktualnych PKD

Nie wszystkie rodzaje działalności podlegają rejestracji. Zgodnie z art. 3 wspomnianej ustawy – rejestracji nie podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji otrzymuje się do 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Od tego momentu przedsiębiorca jest zobowiązany do aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestrującym do 14 dni od wystąpienia zmiany.

Drugi Krok - Uzyskanie nr REGON

Kolejnym etapem otwierania własnej firmy jest uzyskanie nr REGON. W tym celu należy złożyć druk RG - 1, który jest nazwany – Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem. Wniosek ten należy złożyć w Urzędzie Statystycznym Województwa, w którym znajduje się główna siedziba prowadzonej działalności gospodarczej. Numer REGON nadawany jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia w/w wniosku.

Ważne dokumenty

EDG - 1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w pdf EDG - 1 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Formularz
GUS RG1 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianie cech objętych wpisem w doc GUS RG1 Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianie cech objętych wpisem
Wniosek
NIP 1 Zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą w pdf NIP 1 Zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
Formularz
ZFA Zgłoszenie lub zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej w pdf_a ZFA Zgłoszenie lub zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
Formularz
Faktura VAT w xls Faktura VAT
Formularz
Faktura Proforma w xls Faktura Proforma
Dokument
Faktura Korygująca w xls Faktura Korygująca
Dokument
Duplikat Faktury VAT w xls Duplikat Faktury VAT
Formularz
Duplikat Faktury korygującej w xls Duplikat Faktury korygującej
Formularz

Polecane kategorie

Działalność gospodarcza
Wszelkiego rodzaju wnioski, pisma i formularze związane z rozpoczęciem, prowadzeniem jak również rozszerzaniem prowadzonej przez Ciebie działalności...
więcej

NIP
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) — dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce. Nadawany jest przez...
więcej

ZUS
Wnioski oraz pisma, które kierowane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
więcej

GUS
GUS - Główny Urząd Statystyczny. To tam należy składać formularze w przypadku zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej jak również edycji...
więcej

Słowa kluczowe:

Warto zobaczyć:

© Copyright by Grupa FOREX