Budujemy Dom - część 2

OpenDoc.pl - logo

Budujemy Dom - część 2

Kiedy sfinalizowałeś zakup działki - z odłożonych pieniędzy czy też uzyskanych z kredytu - pora zabrać się za zbieranie niezbędnej dokumentacji technicznej, która przybliży Cię do upragnionego domu. W tej części dowiesz się jak "przebrnąć" przez etapy zbierania oraz składania dokumentów w urzędach.

Opracowanie mapy do celów projektowych

Twoje pierwsze kroki powinny być skierowane do firm geodezyjnych. Dowiedz się ile dokładnie będzie Cię kosztowało opracowanie mapy do celów projektowych, gdyż jest to niezbędny dokument do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Owa mapa służyć będzie docelowo do opracowania projektu zagospodarowania terenu. Ważną sprawą jest aktualność mapy. Przepisy wymagają aby, z chwilą składania na niej projektu i ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy była ona aktualna.

Wydanie warunków zabudowy

Kiedy dla Twojej działki nie został przygotowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - należy zwrócić się o wydanie warunków zabudowy. Decyzja ta może być wydana w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
  1. przynajmniej jedna działka sąsiadująca dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana (w sposób mogący jednoznacznie określić wielkość, intensywność i charakter zabudowy),
  2. działka posiada dostęp do drogi publicznej,
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające do realizacji inwestycji,
  4. działka stanowi grunt wyłączony z produkcji rolnej(nie dotyczy zabudowy siedliskowej, w przypadku gdy działka stanowi powierzchnię równą min. 1,5 wielkości średniego gospodarstwa w danej gminie).
  5. Decyzja WZ zawiera szczegółowe warunki dotyczące m.in. sposobu użytkowania działki, wielkości i wyglądu domu, przyłączenia do zewnętrznych sieci itp. Decyzję WZ wydaje właściwy Urząd Miasta lub Gminy na wniosek inwestora.

Ważne dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy w doc Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek
Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci w doc Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
Wniosek

Polecane kategorie

Geodezja i Kataster
Chcesz dokonać rozgraniczenia nieruchomości czy też może scalania gruntów - zgłoś wniosek do Urzędu Miasta. Jak napisać wniosek? Skorzystaj z...
więcej

Architektura i planowanie przestrzenne
Jeżeli zamierzasz rozpocząć budowę swojego nowego domu - potrzebujesz pozwolenia na budowę . W przypadku wszelkich zezwoleń na budowę, rozbiórkę czy...
więcej

Media
Wzory pism, próśb, wniosków, etc. kierowanych do firm świadczących usługi z tzw. grupy MEDIA, tzn. operatorzy sieci komórkowych, telefonii stacjonarnej...
więcej

Słowa kluczowe:

Warto zobaczyć:

© Copyright by Grupa FOREX